BG EN RU

15/03/2021
МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ АД информира за влязла промяна: "Във връзка със Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е създадена нова т. 29а към §5 на ЗУТ, която гласи, че при сгради със смесено предназначение ателиетата се считат за жилища.".

Изменението е обнародвано в ДВ бр. 16 от 23.02.2021 г. и е в сила от 27.02.2021 г.