BG EN RU

05/10/2021
Flame Lily 2 получи АКТ 14 - приемане на конструкцията на 28.09.2021 г. - 4 месеца преди първоначално планирания срок - януари 2022 г. Екипите ни са горди със своята работа и благодарим за отдадеността към проектите на Men At Work Project на всички колеги и партньори.