BG EN RU

29/10/2021
Високото качество при строителството на жилищна и бизнес сграда Flame Lily 2 бе потвърдено и удостоверено след инспекция от компетентните органи. Продължаваме още по-уверени в компетенциите на екипите!

Flame Lily 2 е обект с АКТ 14 на 28.09.2021 г. - защитен 4 месеца предсрочно и изпреварващо строителния график! Работа и резултати, които Men At Work Project високо цени!