BG EN RU

21/05/2020
Men at Work Project има честта да ви съобщи, че жилищна сграда FLAME LILY получи РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 12/30.01.2020 г. - влязло в сила на 19.05.2020 г.