BG EN RU

Men At Work Project оказва пълно съдействие при застраховане на имущество.

Основни покрития:
 • пожар - включително последиците от гасенето му
 • ВиК аварии
 • природни бедствия - градушка, буря, проливен дъжд, наводнение вследствие на буря, падащи дървета или клони, естествено натрупване на сняг и лед, удар от мълния
 • удар от превозно средство или животно
 • удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • експлозия
 • имплозия
Допълнителни покрития:
 • земетресение
 • късо съединение и токов удар
 • злоумишлени действия на трети лица
 • кражба чрез взлом и грабеж
 • кражба чрез използване на техническо средство
 • щети вследствие на наводнение
 • гражданска отговорност към трети лица.